Phương pháp đào tạo gia tốc, đặc biệt, phát huy tiềm năng của hai bán cầu não, đã mang lại cho các bạn những cảm nhận tuyệt vời, chúc mừng các bạn đã xuất sắc vượt qua hai ngày học thật ý nghĩa, các bạn đang trên con đường chuyển đổi trở cách học mang lại hiệu quả cao hơn, càng học các bạn lại càng thấy hứng thú yêu thích môn tiếng Anh hơn. 

Các bạn đến từ Đại Học Đalat, Đại học Yersin, Cao Đẳng Sư Phạm Ngoại Ngữ, và các bạn ở các cơ quan ban ngành khác cùng học tập, cùng chia sẽ và cùng trãi nghiệm, chúc các bạn thành công vượt trội.
Huỳnh Ngọc Trụ.