Hoàn thành khóa học CHK44, Luyện Phát Âm tiếp tục chinh phục và mang đến cho mọi người những khóa học thật bổ ích và chúng tôi luôn luôn nâng cao chất lượng qua mỗi khóa học, phục vụ cho người học ở các tỉnh phía nam, và phía bắc.Trong quá trình học chúng tôi luôn tổ chức những buổi ăn, thông qua đó học viên có nhiều cơ hội để giao lưu và học hỏi từ những người thành công trong cuộc sống, các em sinh viên được chia sẽ những kiến thức bổ ích từ thực tế từ các anh chị đã đi làm qua đó các em nắm bắt được những tình hình ở thực tại, kĩ năng làm việc và sữ dụng ngoại ngữ thực tế như thế nào.