ĐÀO TẠO PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUYÊN SÂU


Tâm sự học viên


Nguyễn Lê Diệu Thơ - NV Ngân hàng

Thực dụng, hữu ích và nên là hành động học đầu tiên của một người học tiếng anh để sử dụng được trong đời sống giao tiếp xã hội hằng ngày.


Đối với những người đã học tiếng anh một thời gian dài thì chương trình là một sự nhìn nhận lại, tự nghiệm lại bản thân để sữa chữa kỹ năng nói của mình đúng đầu tiên ở phát âm, để không còn cảnh "ông nói gà, bà hiểu vịt" hoặc thậm chí là không hiểu.