Luyện Phát Âm đã khai giảng thành công khóa học CHK24. Khóa học đã mang lại nhiều giá trị hữu ích giúp các học viên hệ thống lại vốn tiếng Anh của mình. Một số học viên đã chia sẻ rất chân thành về chương trình mà các bạn đã học.