Hội thảo chuyên đề phát âm tiếng anh âm /s/ và /ʃ/ đã diễn ra thành công tốt đẹp, thông qua buổi hội thảo đã cho thấy được tầm quan trọng của việc học phát âm tiếng anh đối với người học tiếng anh như thế nào. 
  HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ PHÁT ÂM TIẾNG ANH 

Nói tiếng anh phải có "feeling" đó là câu nói của Diễn giả chương trình, muốn nói tiếng anh có cảm giác thì mình phải biết cấu âm của từng âm như thế nào, kết hợp với luồng hơi phát ra giúp chúng cảm nhận được chúng ta đang nói như thế nào hoặc cảm nhận người nghe nói như thế nào.

Buổi hoc cũng giúp các bạn có thể nhận diện, biết các quy tắc viết ra các âm /s/ và /ʃ/.
CÁC BẠN RẤT NĂNG NỔ THAM GIA TRÒ CHƠI

Luyện phát âm đã và đang đưa chương trình học đến người học tiếng anh ở Việt Nam với mong muốn giúp người học Tiếng Anh rút ngắn thời gian học, công sức, cũng như chi phí và đặc biệt là người học tiếng anh phải phát âm chuẩn để không còn tình trạng người nói không biết nói gì và người nghe cũng không hiểu gì.
THIẾT LẬP MỤC TIÊU