Hầu hết nhiều người Việt Nam chúng ta khi đi làm, đi chơi, đi học, gặp đối tác...đa phần chúng ta hay dùng tiếng Anh pha lẫn tiếng Việt và người ta hay gọi là nửa Tây, nửa Ta...

Hội thảo: Luyện phát âm tiếng Anh

Dùng như vậy không có gì sai nhưng chúng ta hãy lưu ý một điều nếu những từ tiếng Anh chúng ta nói ra mà phát âm chuẩn thì không có vấn đề gì và làm cho người đối thoại với mình còn nể tiếng Anh của mình. 
Nhưng nếu chúng ta nói ra mà phát âm không chuẩn thì nó gây ra tác dụng ngược là người nghe sẽ nói bạn không biết nói tiếng Anh.


Mặc khác nó cũng thể hiện sự yếu kém trong tiếng Anh của bạn, người ta chưa cần biết bạn giỏi ngữ pháp đến cỡ nào đi chăng nữa.


Một số ví dụ hay gặp ngoài đời thường hay gặp như:


Các buổi họp mặt offline thì chúng ta hay nói theo kiểu như "óp lây"
Các mẫu quảng cáo brochure thì chúng ta hay nói theo kiểu như "bờ rô sua"
Chữ sure chúng ta hay nói như là "sua"
Chữ confirm chúng ta hay nói như là "còn phim"
Chữ prodential chúng ta hay nói như "bờ rô đen sồ"....


Rất nhiều tình huống chúng ta dùng như vậy, nếu chúng ta không chắc chắn chúng ta nói đúng thì chúng ta có thể dùng tiếng Việt cho các từ ấy. Còn nếu chúng ta gặp người nước ngoài mà cũng nói theo kiểu ấy là người ta thường nói chúng ta nói tiếng Anh theo kiểu tiếng Việt.Nếu chúng ta là doanh nhân, học sinh, sinh viên, thì việc khéo léo dùng tiếng Anh là rất quan trọng, nó có thể quyết định đẳng cấp tiếng Anh của bạn cũng như tạo được cảm tình đối với người khác khi chúng ta đã dùng tiếng Anh là phát âm chuẩn xác.