luyen phat am

HỘI THẢO LUYỆN PHÁT ÂM

Phát âm là điều gây ấn tượng đầu tiên và quan trọng nhất khi nói tiếng Anh, khi chúng ta nói đúng thì người nghe mới hiểu được chúng ta đang nói cái gì, điều quan trọng ở đây là bạn phải nói rõ ràng và chính xác.

Nếu sau độ tuổi đi học chúng ta mới bắt đầu học tiếng Anh thì tại một nước tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính thì việc nói tiếng Anh như người bản xứ thì khó. Trong tình huống như vậy thì chúng ta cũng đừng nản lòng, mà hãy tập luyện theo những điều dưới đây giúp bạn sẽ cải thiện đáng kể trong cách phát âm của mình.

Nghe tiếng Anh giao tiếp càng nhiều càng tốt.

Nghe cách phát âm của người bản xứ phát âm các từ và các cụm từ rồi bắt chước phát âm theo giống như vậy.

Học các ký hiệu phiên âm

Trong từ điển luôn có phần phiên âm, nó rất quan trọng trong tiếng Anh và là cái để chung ta đọc chính xác từ. Đặc biệt bạn nên chọn những từ điển có uy tín trên thị trường như từ điển Oxfoxd thì phần phiên âm sẽ chính xác. Chú ý giữa phần phiên âm của người Mỹ và người Anh.
Ví dụ người anh phiên âm là /i:/ thì người mỹ phiên âm là /iy/.

Đừng quên học các trọng âm của từ

Dấu nhấn trọng âm là dấu " ' " phía trên của từ.
Dấu nhấn trọng âm cực kì quan trọng trong tiếng anh, khi dấu nhấn được đặt ở những vị trí khác nhau của từ thì tạo ra nghĩa khác nhau, và nếu bạn nhấn trọng âm sai thì đồng nghĩa với bạn phát âm sai.


Ví dụ từ "present".
I will present /pri'zent/ here at 7 oclock: Trong trường hợp này "present" là động từ.
I will have a present /'preznt/ for you: trong trường hợp này "present" là danh từ.

Luyện tập những âm kinh điển trong tiếng Anh và những âm bạn hay mắc lỗi theo vùng miền.

Ví dụ: Một số vùng ở Philipin hay phát âm khó khăn trong âm "tr", Pháp phát âm khó trong âm "th" đôi khi bạn hay nghe "I think" thành " I sin"...

Phân biệt những âm bạn hay nhầm lẫn.

Thay vì học từng âm riêng lẻ bạn hãy học những cặp âm dễ lẫn lộn sẽ phát huy rất hiệu quả trong những trường hợp này như " shit" và "sheet", "ship" và "sheep", "of" và "off"...

Học ngữ điệu của câu

Ngữ điệu của câu rất quan trọng tạo nên ý nghĩa của câu, nhưng dấu nhấn trọng âm của câu không cố định như dấu nhấn trọng âm của từ, nó có thể thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh và ý định của người nói.
Ví dụ: Thay vì đặt câu hỏi thì bạn có thể dùng câu khẳng định rồi lên giọng ở cuối câu thì nó sẽ trở thành câu hỏi, hoặc nó quan trong trong câu hỏi dạng "Tag question".